Hein Smit - Smit Pensioenconsultancy

COLLECTIEF PENSIOEN

Collectief pensioen is een gezamenlijke pensioenregeling voor een groep werknemers. Wat zijn de mogelijkheden voor werkgevers binnen een collectief pensioen?

Als werkgever kunt u een pensioenregeling voor uw werknemers opzetten. Indien het bedrijf niet valt onder een verplicht gestelde regeling, zoals bijvoorbeeld in de metaalsector of de zorg, is de werkgever vrij dit naar eigen wensen in te vullen. De pensioenafspraken dienen wel juist vastgelegd te worden in de arbeidsovereenkomst.

Hein heeft dit traject al met honderden bedrijven doorlopen en staat hen bij in het maken van de juiste keuzes die passen bij de wensen en mogelijkheden van de werkgever en het collectief pensioen. Hein is beschikbaar voor de volgende onderwerpen:

Collectief pensioen – begeleiding en advisering van werkgevers bij

• Opzetten van een pensioenregeling
• Aanpassen van de regeling aan nieuwe wetgeving of omstandigheden
• Verlengen of oversluiten van het pensioencontract
• Second opinion van bestaande regeling op basis van kosten en voorwaarden                                                                                                                     * Onderzoek naar verplichte aansluiting bij een bedrijfstak pensioenfonds

Collectief Pensioen – Organiseren en verzorgen van communicatietrajecten

• Advisering naar ondernemingsraad of werkgever
• Werknemers presentaties
• Individuele gesprekken met werknemers
• Informatieverstrekking en uitleg richting verzekeraar